Archive for juni 2, 2010

Unio i streik

Morgenfriske streikere fra Utdanningsforbundet i Trondheim møtte opp 07.30 på Elgseter bru. Kun en rolig markering, – her var det mye folk…

Torgmøtet i dag kl 10.00, masse streikende UNIO medlemmer hadde møtt opp!!

Ved Rådhuset i Trondheim har Fagforbundet streikevakter!

Utenfor Ila skole (1770 – Norges eldste offentlige barneskole) var det streikevakter både fra Unio og Fagforbundet!!