Archive for februar 1, 2010

Farger i vinterlandskapet…

Det var utrolig skarpe farger på dette lavet. Skarp sol gjorde at lysforholdene var veldig gode. Dette motivet lå i skyggen med redlekterende snø rundt! Egentlig lyste det enda mere opp enn det som vises her…

Denne delen lå i enda mere skygge og hadde et tynt lag is over overflaten enkelte steder.

Og her er furuleggen fra furu-bildet i går. Snøen forsterker fargene og solskinnet gir fargene ekstra glød!

Reklame