Archive for juli 5, 2009

Storkonvall – Polygonatum multiflorum

Storkonvallc

Storkonvall vokser vilt langs Oslofjorden og nedover kysten til Arendal. Den trives best på skyggefulle og fuktige skogbunner. Den liker næringsrik jord og er en mye brukt hageplante. Vi har denne planten som hageplante og den trives godt der den står. De blå bærene den får er svært giftige. Blomsten er likevel veldig fotogen.

Reklame