Archive for juni 24, 2009

Martagonlilje – Lilium martagon

martagonlilje

Når denne lilja blomstrer, da er det sommer! Dette er en hageplante jeg forbinder med sol og sommer og til og med varme… Blomsten er spennende å fotografere, virkelig fotogen fra alle tenkelige og utenkelige vinkler.

Reklame